воскресенье, 23 сентября 2012 г.

Ուշադրություն. սխալ է ասել՝ Արցախը Սովետական Ադրբեջանի կազմում է եղել...

Սխալ է  ասելը հետևյալ կերպ.
Լեռնային Ղարաբաղը եղել է Սովետական Ադրբեջանի կազմում // մեջ : 

Нагорно-Карабах был в составе / входил в состав/ Советского Азербайджана. 

Nagorno-Karabakh was in /was part of/ Soviet Azerbaijan. 

Միանգամայն սխալ մեկնաբանություն և ձևակերպում` Ղարաբաղը եղել է ՍՍՀՄ կազմում, ինչպես նաև Ադրբեջանը, Հայաստանը, Թաթարստանը, Աբխազիան, Ուկրա
ինան և այլն: Այդ երկիրն ունեցել է մեկ իրավական ինքնություն: (legal personality)

Միակ ճիշտ ձևակերպումն է`

Լեռնային Ղարաբաղը եղել է Սովետական Ադրբեջանի վարչական ենթակայության ներքո // տակ // մեջ:

Нагорно-Карабах был под администрацией / под административным контролем/ Советского Азербайджана.

Nagorno-Karabakh has been under the administration / under the administrative control / of Soviet Azerbaijan.
Արա Պապյան

Комментариев нет:

Отправить комментарий