суббота, 8 сентября 2012 г.

Good-bye, Կրկես (video)

Երեւանի կրկեսի շենքի հիմնական մասը պայթեցվել է: Շենքում հիմնանորոգման աշխատանքներ են սկսվել, եւ բացի արտաքին կառուցվածքից, ամբողջ շենքը քանդվել է,այն նորովի կառուցելու համար:
1 комментарий: