вторник, 8 апреля 2014 г.

Մոնթե Մելքոնյանի անվան հայ հաքերների խմբավորումը թուրքական կայքեր է խափանել
Monte Melkonian Cyber Army մեզ արդեն ծանոթ հայ հաքերների խմբավորումը խափանել է մի քանի թուրքական կայքեր՝ տեղադրելով Հայոց Ցեղասպանությանը վերաբերող տեսանյութ և դրա ճանաչմանն ուղղված կոչերով պաստառներ։

Խափանված կայքերը ստորև՝Տե´ս նաև՝

2 Turkish websites hacked by the Armenian hackers. SAVE KESSAB


Комментариев нет:

Отправить комментарий