четверг, 28 января 2016 г.

Խափանված ադրբեջանական պետական կայքեր՝ Հայոց բանակի օրվա առիթովԱյսօր Մոնթե Մելքոնյանի կիբեր բանակը՝ Monte Melkonian Cyber Army, հարձակվել է Ադրբեջանի պետական կայքերի վրա Հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ: Հարձակման պատճառով անհասանելի են դարձել Ադրբեջանի պետական մարմինների համացանցային ռեսուրսների կայքը (gov.az), Ադրբեջանի պետական պորտալը (e-gov.az) և հարկային ծառայության կայքը (taxes.gov.az):
Բացի այդ, հրապարակվել են  քաղաքացիական ծառայության հանձնաժողովի գաղտնի փաստաթղթերը (csc.gov.az), 81000 ադրբեջանցիների էլեկտրոնային հասցեներ, գաղտնաբառեր և IP հասցեներ:

Բոլոր տվյալները բաց տեղադրվել են ցանցում, որը կարող եք ներբեռնել այստեղից՝
https://www.sendspace.com/file/b2qyi5
http://pastebin.com/1z0yJ1i7
(https://www.sendspace.com/file/crf75b)

1 комментарий: